The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
Connect with us

Actual

SC CONFORT URBAN SRL angajează

Published

on

Sunt disponibile 4 posturi de inspector în cadrul Serviciului parcări (atribuții de verificare plată tarif parcare).

Condiții generale în vederea participării la selecția dosarelor/concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii suplimentare:

– absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă în domeniu;

– permis de conducere și experiență în muncă de cel puțin 2 ani, bune abilități de interacționare și comunicare cu oamenii;

– constituie avantaj: cunoașterea limbii engleze, nivel mediu, a legislației in domeniul circulației pe drumurile publice, inclusiv a reglementărilor aprobate la nivelul autorităților locale cu privire la regimul parcărilor pe raza teritorială a municipiului Constanța.

În vederea selecției, candidatul va depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

  • Diplome/Certificatele de pregatire profesională(copii conforme cu originalul);
  • Actul de identitate(copie conformă cu originalul);
  • CV (în original);
  • 1 recomandare (în original);
  • Adeverință medicală (în original);
  • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societății din mun. Constanta, str. Vârful cu Dor nr.10, Biroul Resurse Umane în perioada 03.05.-10.05.2022. Relații la telefon 0241/672299, tasta 7.

Bibliografia pentru postul de inspector în cadrul Serviciului parcări (atribuții de verificare plată tarif parcare) poate fi consultată pe site-ul societății www.conforturban-ct.ro:https://conforturban-ct.ro/DOCUMENTE/CARIERA/2022/02.05.2022.BIBLIOGRAFIE%20pentru%20postul%20de%20inspector%20in%20cadrul%20Serviciului%20parcari.pdf

Trending

Copyright © 2020 - 2022 Impact Local