The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
Connect with us

Economie

Fonduri UE 2023: Câte 50.000-3 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii, prin 2 linii de finanțare în 7 județe – Ghiduri propuse în Programul Regional Sud-Muntenia

Published

on

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din 7 județe vor putea obține fonduri netrambursabile de câte 50.000-3 milioane de euro, prin două noi linii de finanțare propuse prin Programul Regional Sud-Muntenia (PRSM), care urmează să fie deschise în anul 2023, scrie startupcafe.ro.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, care este autoritate de management a PRSM, a scos în dezbatere publică proiectele de ghiduri ale solicitantului pentru 2 apeluri de proiecte destinate firmelor, cu bugete de peste 190 milioane EUR în total:

 1.  „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor,  întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/B, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.
 2.  „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

După finalizarea consultării publice (care ține până pe 3 martie 2023), ADR Sud-Muntenia va publica ghidurile de finanțare finale și va anunța perioada de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS 2021 (care este în curs de realizare).

Cele două linii de granturi IMM vor finanța investiții realizate, de firme, în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Banii vor putea fi obținuți de microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare).

Ca domenii de activitate, finanțările se adresează unei liste de aproape 200 de coduri CAEN, în principal din zona de producție, dar și servicii, dintre care menționăm:

 • 5510    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 6201    Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 8622    Activităţi de asistenţă medicală specializată
 • 9329    Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
 • 6201    Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 1419    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
 • 3212    Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
 • 2041    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

Investițiile propuse trebuie să asigure respectarea și conformitatea cu principiul de ”a nu prejudicia în mod semnificativ” (”do no significant harm”, denumit în continuare DNSH).

Cele 2 linii de finanțare propuse au valori și bugete diferite:

 • 1. Câte 50.000-200.000 EUR, granturi pentru firme micro și mici

Viitor apel de proiecte „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/A” are alocat un buget de 47 de milioane de euro, din care 40 de milioane de euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat.

Din acești bani, microîntreprinderile și firmele mici din cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia vor putea obține ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor eligibile.

Firmele trebuie să vină și ele cu un aport propriu de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile, plus banii pentru toate cheltuielile neeligibile din proiecte.

Condiții de eligibilitate a solicitantului – firme micro și mici

Pentru a fi eligibili la ajutoarele de minimis de câte 50.000-200.000 euro, solicitanții vor trebui să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiții, printre care:

– Să fie  societăți sau societăți cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

– Să fi desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022.

– Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, după cum urmează:

 • microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

– La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
– La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

– La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

– și altele.

Fonduri de 50.000-200.000 EUR- investiții eligibile:

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
 • se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Descarcă de AICI proiectul de Ghid al solicitantului „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/A” și contribuie la dezbaterea publică, până pe 3 martie 2023.

Se pot trimite întrebări și sugestii despre proiectul de ghid și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro , până în data de 03 martie 2023.

 • 2.Ajutoare de câte 300.000-3 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii

Viitorul apel de proiecte „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B” se adresează firmelor micro, mici și mijlocii, adică celor care au maximum 249 de angajați.

Bugetul disponibil va fi de 144 de milioane de euro, din care 122,4 milioane de euro fonduri europene și 21,6 milioane de euro de la bugetul de stat.

IMM-urile beneficiare vor putea obține ajutoare regionale de stat și ajutoare de minimis  cu valoare combinată de 300.000 – 3 milioane de euro pe proiect.

Astfel, valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile pe un proiect este:

 • 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;
 • De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Beneficiarii vor trebui să suporte și ei cel puțin 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pe partea de ajutor de stat plus toate cheltuilelile neeligibile din proiecte. Partea de ajutor de minimis din proiect poate avea o valoare de maximum 200.000 de euro și nu necesită cofinanțare proprie din partea beneficiarului.

Ajutoare IMM de 300.000-3 milioane EUR: investiții eligibile

Pe partea de ajutor de stat regional, categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:

1.Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2.Echipamente, dotări etc.

3.Servicii

4.Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

 • (i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
 • (ii) să fie amortizabile;
 • (iii) să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
 • (iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;
 • (v)valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Pe partea de ajutor de minimis, cheltuieli eligibile se referă la:

 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri;  în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 • activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor.
 • Activități de audit financiar

Ajutoare IMM de max. 3 milioane EUR: Condiții de eligibilitate a solicitantului

Pentru a putea obține finanțare, viitorii solicitanți vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

– Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;

– La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare

– Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • O microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • O întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • O întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

– Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

– Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022.

– Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.

– Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

– Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profitexploatare>0).

Descarcă de AICI proiectul de Ghid al solicitantului „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B” și participă la consultarea publică.

Se pot trimite întrebări și sugestii despre proiectul de ghid și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro , până în data de 03 martie 2023.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending

Copyright © 2020 - 2022 Impact Local