The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
Connect with us

Actual

Regulament Concurs „Jurasica x Cupa Mării Negre – Dinozaurii susțin sportivii”

Published

on

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Jurasica x Cupa Mării Negre. Dinozaurii susțin sportivii” (numită în cele ce urmează “Campania”) este S.C.TIGRU S.R.L, CUI: RO6208850, J13/3266/1994, Loc.Eforie Nord, Jud.Constanta (denumită în continuare “Organizatorul”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania promoțională în orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, dar avand obligația de a anunța publicul în mod oficial pe pagina oficială de Facebook Cupa Mării Negre.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfășurare a Campaniei este 15.06.2023 – 28.08.2023. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Facebook Cupa Mării Negre. 

2.3. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României prezentului Regulament și este accesibilă tuturor jucătorilor din echipele de fotbal din turneul Cupa Mării Negre cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie persoanele care nu au calitate de participant la turneul Cupa Mării Negre.

3.2. Pentru a participa în Campania Promoțională, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

– să dețină cont pe www.facebook.com 

– să poată demonstra calitatea de membru într-o echipă de fotbal din turneul Cupa Mării Negre

– să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoțională și să urmeze pașii menționați în Secțiunea 4 – MECANISMUL CAMPANIEI.

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. În ziua de 15.06.2023, pe pagina de Facebook Cupa Mării Negre va fi publicată prima postare de concurs (adresată categoriilor 2016, 2007 și 2011). Postarea va consta într-o provocare prin care tinerii care s-au înscris la competiția Cupa Mării Negre organizată între 18 iunie și 2 septembrie 2023 sunt îndemnați să dea like paginilor de Facebook Jurasica și Cupa Mării Negre. Apoi, să posteze în secțiunea de comentarii o poză cu membri din echipa lor de fotbal și categoria la care joacă. 

Același user nu poate să participe cu mai mult de un comentariu, dar mai mulți membri din echipă pot lăsa comentarii. În fiecare săptămână se va alege un câștigător din fiecare categorie prin Random.org care va primi bilete pentru Jurasica pentru el și întreaga lui echipă.

4.2. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza contului de Facebook. El trebuie:

a) să dețină un cont de Facebook propriu;

b) să adauge un comentariu la postarea de concurs cu o imagine în care apare alături de echipa sa și în care menționează categoria de joc. 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. În cadrul acestei campanii Organizatorul, prin intermediul partenerului Jurasica Adventure Park oferă premii pentru 12 echipe înscrise în competiția Cupa Mării Negre (aproximativ 120 premii) cu o valoare aproximativă de 5400 lei. 

Numărul final de premii va varia în funcție de numărul de persoane din care este formată echipa de fotbal câștigătoare.

5.2. Un Participant are dreptul să câștige un singur premiu pe întreaga durata a Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a invalida câștigătorii care au mai castigat în cadrul campaniei un premiu chiar dacă aceștia au fost desemnați câștigători. În aceasta situatie premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

5.3. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiul din prezenta Campanie.

5.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana în cazul solicitării scrise a Regulamentului la adresa București, Str. Colței nr.8, Etaj 3 sau cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea participarii la Campanie și/sau consultării Regulamentului de desfășurare a Campaniei).

5.5. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet.

SECȚIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1. Desemnarea câștigătorului se va face astfel: La o săptămână după publicarea postării de concurs, vor începe desemnările de câștigători, în funcție de categoriile de joc. Timeline-ul campaniei este următorul:

15 iunie: postare concurs pentru categoriile 2016 (7 ani), 2007 (16 ani), 2011 (12 ani)

22 iunie: alegere castigator saptamana 1 (categoriile 2016 si 2007)

29 iunie: alegere castigator saptamana 3 (categoria 2011)

26 iunie: postare concurs pentru categoriile 2015 (8 ani), 2009 (14 ani), 2013 (10 ani), 2017 (6 ani)

3 iulie: alegere castigator categoria 2015

10 iulie: alegere castigator categoria 2009

17 iulie: alegere castigator categoria 2013

24 iulie: alegere castigator categoria 2017

31 iulie: postare concurs pentru categoriile 2012 (11 ani), 2010 (13 ani), 2014 (9 ani), 2008 (15 ani)

7 august: alegere castigator categoria 2012

14 august: alegere castigator categoria 2010

21 august: alegere castigator categoria 2014

28 august: alegere castigator categoria 2008

În paralel pe 10 iulie vom mai avea un concurs pentru echipele feminine :

10 iulie: postare concurs

17 iulie: extragere echipa castigatoare

6.2. Nu se vor acorda (toate) premii(le) dacă:

-În cadrul campaniei nu există comentarii la postarile de concurs;

-În cadrul campaniei au existat mai puține comentarii la postarile de concurs decât numărul de premii oferite, situație în care premiile se vor acorda participanților validați conform prezentului regulament.

Premiile ce nu se acorda în cadrul campaniei rămân în posesia Organizatorului.

6.3. Pentru ca un Participant câștigător să fie validat, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

6.4. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook, în comentariile de la fiecare postare.

6.5. Câștigătorul este obligat sa contacteze Organizatorul, în maxim 24 de ore, prin mesaj privat pe pagina pe care au câștigat premiul, respectiv pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/CupaMariiNegre).  

6.6. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător și nu are nicio obligație în cazurile în care datele furnizate de consumator nu corespund cu cele furnizate pe Instagram.

6.7. După validare, câștigătorul vor fi informați prin mesaj privat pe Facebook despre modalitatea de a intra în posesia premiului castigat.

6.8. Premiul (biletul de acces la Jurasica Park) va intra în posesia câștigătorilor în cel mult 48h de la anunțarea acestora prin intermediul organizatorului. 

6.9. Publicarea numelui câștigătorul și a câștigurilor acordate se va realiza în conformitate cu obligațiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea câștigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câștigat.

7.3. Organizatorul nu este răspunzător de erorile de conectare a platformei Facebook, incluzand dar fără a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma Facebook sau Instagram sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe în Campanie.

7.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a invalida (în cazul unui câștig) Participantii care sunt suspecți de fraudă.

SECȚIUNEA 9. FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata / întârziată sau anulată. Organizatorul dacă invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant.

Trending

Copyright © 2020 - 2022 Impact Local