The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
Connect with us

Sport

Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive naționale pe anul 2022

Published

on

Propunerile pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2022 au fost stabilite în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 44 din 25 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 bis, din 26 ianuarie 2022.

Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2022, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 – Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat – Federații sportive naționale (credite bugetare), este de 127,116 mii lei. Această sumă este repartizată pe următoarele programe:

 • Programul Promovarea sportului de performanță
 • Programul Intretinerea și functionarea bazei sportive
 • Programul Sportul pentru toți
 • Programul Redescoperă oina
 • Programul de Excelență
 • Programul Generația 28.

La baza stabilirii cuantumului de finanțare pentru fiecare federație sportivă au stat o serie de criterii de finanțare care au drept scop evaluarea pe principii valorice de performanță sportivă a capacității solicitanților de a contribui la realizarea obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.

„Consider că, pentru prima dată, comisia de evaluare a reușit să bugeteze având în vedere, ca principale criterii, rezultatele. Liga de Aur este un concept nou, care a fost gândit exact în acest sens, pentru a susține și încuraja federațiile care fac performanță și care au potențialul acesta și pentru viitor. Se pot observa schimbări majore în ierarhia sporturilor din Top 10, atât la cele individuale, cât și la cele de echipă. De asemenea, se pot observa creșteri în finanțare cu procente semnificative, de la minimum 25% la 50% sau chiar mai mult, în cazul anumitor federații. Cred că trebuie să respectăm performanța și să îi încurajăm pe cei care produc rezultate, iar propunerile de finanțare au avut la bază aceste obiective” a declarat Eduard Novak, Ministrul Sportului.

Astfel, pentru programul „Promovarea sportului de performanță”, conform criteriilor de finanţare, evaluarea şi prioritizarea federațiilor sportive naționale s-a făcut ținând cont de LIGA DE AUR, respectiv de acele federații sportive naționale prioritare şi de Comitetul Naţional Paralimpic. Acestea sunt coordonatoare de sporturi individuale cu mare tradiţie şi notorietate în România, cu un înalt impact de imagine, afiliate la federații sportive internaționale participante la ultimele trei ediţii ale Jocurilor Olimpice/Paralimpice şi au cel puţin o probă inclusă în programul proximei ediţii ale acestora, dar și potențial și continuitate în reprezentarea cu succes a României la Jocurile Olimpice/Paralimpice. De asemenea, au dovedit rezultate excepţionale la ultimele trei ediţii ale acestora şi la campionatele europene şi mondiale, precum și rezultate deosebite în lupta anti-doping.  

În finanțare, s-au aplicat indicatori specifici, printre care:  

 • IMPORTANŢA ŞI AMPLOAREA competițiilor la care poate participa federaţia sportivă naţională, în funcţie de afilierile sau recunoaşterile internaționale;
 • PERFORMANȚA SPORTIVĂ, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor de performanță, raportat la obiectivele de performanță estimate în anul 2021;
 • REPREZENTAREA INTERNAȚIONALĂ, respectiv nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internațional;
 • COMPONENȚA LOTULUI NAȚIONAL, care trebuie să fie format din sportivi cu șanse de calificare la Jocurile Olimpice Paris 2024 și Los Angeles 2028;
 • PROMOVAREA SPORTULUI, respectiv nivelul de promovare a sportului în mass-media, rețele de socializare etc., existența unei strategii de promovare a sportului, respectiv a sportivilor de valoare din elita sportului;
 • INFRASTRUCTURA, respectiv întreţinerea bazelor materiale aflate în folosința federațiilor și nivelul cheltuielilor privind întreţinerea bazei materiale;
 • PERSOANE CU DIZABILITĂȚI – finanțarea subprogramului pentru persoanele cu dizabilități, pentru practicarea activitatilor fizice și sportive, precum și asigurarea accesibilității la infrastructura sportivă specifică, desemnarea unei persoane din cadrul federației care să se ocupe de categoria sportivilor cu dizabilități, elaborarea unui calendar competițional intern, organizarea unui campionat național, instruirea unei persoane în vederea obținerii competentelor de clasificator național/internațional.

În urma analizei rezultatelor sportive ale anului 2021, în probe olimpice, federațiile cu cele mai bune rezultate obținute în competiții internaționale oficiale (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene) sunt: Federația Română de Canotaj, cu un număr total de 34 de medalii, Federația Română de Judo, cu un număr de 14 medalii, Federația Română de Tenis de Masă, cu un număr de 9 medalii, Federația Română de Lupte și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, cu câte 6 medalii, Federația Română de Scrimă, Federația Română de Ciclism și Federația Română de Box, cu câte 3 medalii, Federația Română de Bob și Sanie, cu 4 medalii, Federația Română de de Kaiac-Canoe, cu 2 medalii, Federația Română de Atletism, cu o medalie.

De asemenea, analizând raportul dintre bugetul alocat și numărul de medalii obținute, ierarhia federațiilor de mai sus, din punct de vedere al eficienței în cheltuirea bugetului, raportat la nivelul de performanță atins, respectiv la numărul de medalii, sunt: Federația Română de Canotaj, Federația Română de Judo, Federația Română de Tenis de Masă, Federația Română de Ciclism, Federația Română de Box, Federația Română de Bob și Sanie, Federația Română de Lupte, Federația Română de Scrimă, Federația Română de de Kaiac-Canoe și Federația Română de Atletism.

În urma analizei şi evaluării cererilor de finanțare eligibile, Comisia a întocmit un Raport de analiză şi evaluare, în care a propus sumele ce urmează a fi repartizate federațiilor sportive naționale, acesta fiind supus aprobării ministrului sportului. În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se comunică fiecărei federații sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii, după care federațiile sportive naţionale pot să depună, spre a fi încheiat, contractul de finanțare.

În cele ce urmează, propunerile de finanțare pentru pentru federațiile din Liga de Aur și pentru Jocurile Sportive. În trimestrul al II-lea urmează să se dea startul programului de Excelență, prin sesiune de selecție separată, pe baza proiectelor depuse de federațiile sportive naționale.

Liga de Aur

  Buget alocat 2021Propunere sume 2022Total puncte
  Total (mii lei)Total (mii lei)
1F.R. Canotaj       11,000  14,5503,230
2F.R. Judo        5,200    7,7501,720
3F.R. Tenis de Masă        6,047    6,7751,500
4F.R. Lupte        6,012    6,7751,500
5F.R. Nataţie şi Pentatlon Modern        3,350    5,8001,280
6F.R. Scrimă        5,900    5,8501,280
7F.R. Bob şi Sanie        2,900    4,8501,070
8F.R. Box        3,000    4,8501,070
9F.R. Atletism        8,000    4,8501,070
10F.R. Gimnastică        7,500    4,8501,070
11F.R. Ciclism        3,350    3,880860
12F.R. Kaiac – Canoe        3,565    3,880860
       65,824  74,660 

Jocuri sportive

     
  Buget alocat 2021 (mii lei)Propunere sume 2022 (mii lei)Total puncte
  TotalTotal
1F.R. Baschet4,7277,0001,550
2F.R. Handbal5,5505,8001,280
3F.R. Rugby8,3735,8001,280
4F.R. Volei5,1774,375970
5F.R. Polo2,4753,900860
6F.R. Hochei pe Gheaţă2,0302,900640
  28,33229,775

Propunerea de finanțare pentru Comitetul Național Paralimpic este de 1,700 mii lei.

Trending

Copyright © 2020 - 2022 Impact Local