The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online
Connect with us

Educație

1.391 de unități de învățământ vor beneficia de finanțare în cadrul celui mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Published

on

1.391 de unităţi de învăţământ vor beneficia de finanţare în cadrul celui mai mare program de sprijinire a participării la educaţie din istoria recentă a României: Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar

Ministerul Educaţiei a finalizat selecţia proiectelor ce urmează a fi finanţate în prima etapă a Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS).

Au fost depuse 1.474 de cereri de finanţare, dintre care 1.431 au fost declarate eligibile. În urma evaluării de către experţi externi a calităţii planurilor de acţiune propuse de unităţile de învăţământ, 1.391 de proiecte au obţinut cel puţin 6 puncte din 10, deci îndeplinesc condiţiile pentru finanţare conform metodologiei.

Pentru a veni cât mai rapid şi mai eficient în sprijinul solicitărilor comunităţii şcolare, deşi iniţial era prevăzută finanţarea a 750 de unităţi de învăţământ în această primă fază, Ministerul Educaţiei a decis să selecteze şi să finanţeze toate proiectele care îndeplinesc condiţiile de finanţare conform metodologiei. Astfel, toate cele 1.391 de unităţi de învăţământ (fişier pdf) care au obţinut minimum 6/10 puncte vor fi invitate să încheie contracte de finanţare în perioada următoare şi vor avea la dispoziţie trei ani pentru a atinge obiectivele propuse.

Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Naţional de Reformă “România Educată” şi a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cu o valoare de 543 milioane euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat şi pilotat de Ministerul Educaţiei cu sprijinul Băncii Mondiale şi cu finanţare prin Instrumentul de asistenţă tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unităţile de învăţământ cu risc ridicat şi mediu de abandon şcolar. Indicatorii surprind aspecte educaţionale esenţiale şi valorifică o bază de date de 4.627 de şcoli din învăţământul secundar inferior care au statutul de persoană juridică în reţeaua şcolară actuală. În urma finalizării primei etape de selecţie, situaţia arată astfel:

* Cereri de finanţare depuse: 1.474

* Cereri de finanţare eligibile: 1.431

* Cereri aprobate spre finanţare: 1.391, din care:

– 1114 din mediul rural (80%) şi 277 din mediul urban (20%).
– 419 din zone cu marginalizare peste medie şi severă şi 260 din zone cu marginalizare medie şi dezavantajate

* Valoarea totală a granturilor finanţate este de peste 191 milioane euro + TVA; valoarea medie/grant este de 138.000 euro + TVA.

PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educaţiei la problematica părăsirii timpurii a şcolii şi a abandonului şcolar, se adresează elevilor aflaţi în risc de abandon, în special elevi aparţinând grupurilor vulnerabile, elevi aparţinând minorităţii rome, elevi din mediul rural şi urban mic, elevi cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale (CES), elevi din comunităţi dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinţei, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuşi altor riscuri sociale.

Programul este unul de susţinere a reformei sistemului educaţional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea şi nevoile educaţionale ale fiecărui elev în parte şi ale tuturor elevilor dintr-o şcoală, iar în implementarea lui se vor regăsi şi componente sociale.

Conform practicilor internaţionale, PNRAS utilizează trei pârghii pentru a fi sustenabil:

– autonomia şcolii în utilizarea resurselor – granturile vor fi implementate direct de către unităţile de învăţământ, în colaborare cu comunitatea locală;

– răspundere pentru rezultate – sunt stabilite ţintele ce trebuie atinse la nivel de şcoală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naţionale, un procent mai mare de elevi care reuşesc sa promoveze examenul de final de ciclu cu cel puţin nota 6;

– evaluare – monitorizarea elevilor detectaţi în risc de abandon pentru a fi sprijiniţi prin planuri individuale de învăţare.

Astfel, PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educaţie din istoria recentă a României şi primul program coerent la nivel naţional care urmăreşte scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de ţară: creşterea gradului de echitate a sistemului de învăţământ.

Lista completă a unităților școlare ce vor beneficia de finanțare o regăsiți mai jos

Sursă foto: hotnews.ro

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending

Copyright © 2020 - 2022 Impact Local